Publikacje

Monografie autorskie

 1. M. Znajmiecka-Sikora, K. Boczkowska, K. Niziołek, A. Sikora, Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań, Wydawnictwo EGO, Łódź 2010, s.278.
 2. M. Znajmiecka-Sikora, K. Boczkowska, K. Niziołek, A. Sikora, Analiza i ocena stopnia dopasowania dolnośląskich przedsiębiorstw i kadr bhp w przepisach i potrzebach rynku. Raport z badań, Wydawnictwo EGO, Łódź 2009, s.159.

Redakcja monografii

 1. I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rodzina i kariera – równowaga czy konflikt ról?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 404.
 2. J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Nowa perspektywa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (seria: monografie Politechniki Łódzkiej), Łódź 2014, s. 359.
 3. M. Znajmiecka-Sikora, A. Sobczak (red.), Development and Supporting the Development from Perspective of the Human Sciences – opportunities and threats, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 391.
 4. J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne Standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (seria: monografie Politechniki Łódzkiej), Łódź 2012, s. 245.
 5. J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne Standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej (seria: monografie Politechniki Łódzkiej), Łódź 2012, s. 204.
 6. M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.), Kształcenie ustawiczne od A do Z – psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych, Wydawnictwo EGO, Łódź 2011, s. 190.
 7. M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko (red.), Kształcenie ustawiczne od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy, Wydawnictwo EGO, Łódź 2011, s. 312.
 8. K. Baranowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne, Wydawnictwo SATORI, Łódź 2010, s. 301.

Rozdziały w monografiach

 1. M. Znajmiecka-Sikora, K. Boczkowska, Analysis of safety culture on the example of selected Polish production enterprises [in:] P. Arezes, J. S. Baptista, M. P. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, R. Melo, A. S. Miguel, G. Prestrelo (red.), Occupational Safety and Hygiene IV, CRC Press, London, UK 2016, s. 349-352.
 2. K. Boczkowska, M. Znajmiecka-Sikora, Risk assessment – barriers in EU standards implementation in Polish Enterprises [in:] P. Arezes, J. S. Baptista, M. P. Barroso, P. Carneiro, P. Cordeiro, N. Costa, R. Melo, A. S. Miguel, G. Prestrelo (red.), Occupational Safety and Hygiene SHO2015 – Proceedings book, SPOSHO, Guimarães, Portugal 2015, s. 32-34.
 3. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, J. Wiktorowicz, Jak studenci studiują – skala zjawiska ściągania na studiach [w:] I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Rodzina a kariera – równowaga czy konflikt ról, Wydawnictwo UŁ,  Łódź 2014, s. 263-287.
 4. M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska, J. Wiktorowicz, Oszukiwanie podczas studiowania a preferowane wartości pracy [w:] I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Rodzina a kariera – równowaga czy konflikt ról, Wydawnictwo UŁ,  Łódź 2014, s. 289-305.
 5. M. Znajmiecka-Sikora, A. Rogalska, M. Komorowski, Podejście pracodawców względem motywowania pracowników do bezpiecznej pracy – badania pilotażowe, [w:] J. Lewandowski,  M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nowa perspektywa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 216-236.
 6. M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska, Skuteczność szkoleń bhp – wykorzystanie wiedzy dotyczącej uczenia się osób dorosłych w szkoleniach kształtujących postawy zorientowane na bezpieczeństwo pracy, [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – nowa perspektywa, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, s. 237-253.
 7. M. Znajmiecka-Sikora, Ocena kultury bezpieczeństwa w sektorze MŚP na podstawie badań przedsiębiorstw z regionu łódzkiego [w:] A. Juźwicka, K. Szymańska, A. Walecka (red.) Nowe spojrzenie na kulturę organizacyjną. Monografie PŁ, Łódź 2014, s. 53-62.
 8. M. Znajmiecka-Sikora, K. Boczkowska, K. Niziołek, A. Sikora, Personal Growth and Personal Development – Analysis of Terms in the Context of the Life – Span Development [in:] A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Development and Supporting the Development from Perspective of the Human Sciences. Opportunities and Threats, Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 9-17.
 9. M. Znajmiecka-Sikora, A. Przybylak, School Prophylatctic Programmes – Analysis of Development and Implementation Stages on the Example Łódzkie Province Facilities [in:] A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Development and Supporting the Development from Perspective of the Human Sciences. Opportunities and Threats, Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 315-333.
 10. K. Boczkowska, M. Znajmiecka-Sikora, Analysis of the level of OSH specialist knowledge In the aspect of their professional activity on a labor market” [in:] A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.) Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012, s. 271-290.
 11. M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska, Methodological problems of measuring the effectiveness of training supporting employees’ personal and social development [in:] A. Jaeschke, W. Starzyńska (red.) Statistical methods in regional and social analyses under integration and globalization, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2012, s. 291-309.
 12. M. Znajmiecka-Sikora, Analiza procesu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na przykładzie łódzkich przedsiębiorstw – wstępne doniesienie z badań [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s. 117-136.
 13. M. Frątczak, A. Rogalska, M. Znajmiecka-Sikora, Współczesne podejście do zarządzania bezpieczeństwem pracy w obliczu korzyści biznesowych firmy [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkie, Łódź 2012, s. 172-194.
 14. E. Kutyba, A. Rogalska, M. Znajmiecka-Sikora, Nowoczesne praktyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy a malejąca wypadkowość [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Możliwości i zagrożenia, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, s. 195-217.
 15. M. Znajmiecka-Sikora, Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem (behavior-based safety (BBS) jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką, Łódź 2012, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 47-63.
 16. Znajmiecka-Sikora, M. Frątczak, Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w kontekście budowania postawy ukierunkowanej na zachowania bezpieczne pracownika [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką, Łódź 2012, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 114-151.
 17. Znajmiecka-Sikora, K. Boczkowska, Potrzeby rynku pracy i oczekiwania pracodawców w kontekście kwalifikacji oraz poziomu kształcenia służb bhp [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką, Łódź 2012, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 152-171.
 18. Znajmiecka-Sikora, K. Boczkowska, Dlaczego ludzie zachowują się ryzykownie? Analiza zjawiska ryzyka – przegląd definicji, stan badań, [w:] J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką, Łódź 2012, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 185-202.
 19. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, Kompetencje jednostki a efektywność zawodowa [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych, Łódź 2011, Wydawnictwo EGO, s. 17-32.
 20. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, Kształcenie ustawiczne w kontekście rozwoju człowieka – grupowe metody wspierania rozwoju [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych, Łódź 2011, Wydawnictwo EGO, s. 77-95.
 21. M. Znajmiecka-Sikora, A. Sikora, E-learning jako metoda wykorzystywana w rozwoju kompetencji osobistych i społecznych – kontrowersje wokół e-learningu [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych, Łódź 2011, Wydawnictwo EGO, s. 145-165.
 22. M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska, Efektywność szkoleń zawodowych i treningów psychoedukacyjnych. Problemy metodologiczne i stan badań [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych, Łódź 2011, Wydawnictwo EGO, s. 97-122.
 23. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, Kwalifikacje i kompetencje psychologa w kontekście nowych wyzwań na rynku pracy [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy, Łódź 2011, Wydawnictwo EGO, s. 33-53.
 24. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, Czy trener to zawód? Refleksje nad kompetencjami zawodowymi trenera w kontekście wprowadzania Krajowych Ram Kwalifikacyjnych [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy, Łódź 2011, Wydawnictwo EGO, s. 13-31.
 25. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, Analiza kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w Polsce [w:] M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska (red.) Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z. Kompetencje pracowników a współczesne potrzeby rynku pracy, Łódź 2011, Wydawnictwo EGO, s. 193-210.
 26. M. Znajmiecka-Sikora, B. Kędzierska, Poziom zadowolenia z życia osób niedostosowanych społecznie [w:] K. Baranowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne, Łódź 2012, Wydawnictwo SATORI, s. 95-109.
 27. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, Kompetencje społeczne młodzieży kończącej leczenie nowotworowe [w:] K. Baranowicz, A. Sobczak, M. Znajmiecka-Sikora (red.) Rozwój i jego wspieranie w perspektywie nauk o człowieku – teoria i rozwiązania praktyczne, Łódź 2010, Wydawnictwo SATORI, s. 173-183.
 28. M. Znajmiecka-Sikora, M. Urbańska-Bulas, Rozwój osobowy w kontekście edukacji permanentnej [w:] M. Znajmiecka-Sikora, E. Roszko (red.), Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z, Łódź 2010, Wydawnictwo EGO, s. 146-164.
 29. Niziołek, M. Znajmiecka-Sikora, Wypełnianie podstawowych obowiązków prawnych BHP polskiego pracodawcy w świetle badań [w:] R. Konosala (red.) Komputerowo zintegrowane zarządzanie, tom 2, Opole 2010, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 265-273.

Artykuły w czasopismach

 1. M. Znajmiecka-Sikora, A. Łysio (2016). Prokrastynacja akademicka – uwarunkowania osobowe i rodzinne, e – mentor, 4 (66), 26-32.
 2. M. Znajmiecka-Sikora, Wspieranie obrazu siebie w okresie adolescencji. Badania efektywności zajęć warsztatowo – treningowych o charakterze psychoedukacyjnym, Mentoring w doradztwie zawodowym, 15/2007, s. 77-88.
 3. K. Boczkowska, M. Znajmiecka-Sikora, Behavior-Based Safety – skutecznym narzędziem antykryzysowym, Marketing i rynek 5/2015, s. 320-334.
 4. M. Znajmiecka-Sikora, Wpływ poczucia bezpieczeństwa na zachowania w miejscu pracy, Przyjaciel przy pracy 6/2014, s. 7-11.
 5. K. Boczkowska, M. Znajmiecka-Sikora, Behavior-Based Safety – skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji, Marketing i rynek 5/2014, s.766-772.
 6. M. Znajmiecka-Sikora, Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji – część 3, Przyjaciel przy pracy 10/2014, s. 22-23.
 7. M. Znajmiecka-Sikora, Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji – część 2, Przyjaciel przy pracy 9/2014, s. 21-23.
 8. M. Znajmiecka-Sikora, Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji – część 1, Przyjaciel przy pracy 7-8 /2014, s. 8-9.
 9. M. Znajmiecka-Sikora, Analiza klimatu bezpieczeństwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży oświetleniowej, Organizacja i zarządzanie. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej 56/2013, str. 103-127.
 10. M. Znajmiecka-Sikora, K. Boczkowska, The process of education of OSH Services and organization development, International Advances in Economic Research, Vol. 18, no. 3, 2012, s. 321-330.
 11. M. Znajmiecka-Sikora, Poziom samooceny i rozwój wiedzy o sobie w okresie adolescencji – analiza przeprowadzonych badań, Sztuka Leczenia 3-4/2004, s. 101-109.
 12. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, Młodzież jako kreator własnego zdrowia – struktura obrazu siebie w okresie późnej adolescencji a postawy wobec własnego zdrowia – przegląd literatury, Sztuka Leczenia 2/2004, s. 31-37.
 13. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, Zastosowanie aktywnej metody grupowej w edukacji, Instytut Postępowania Twórczego 1 (3) /2003.
 14. M. Znajmiecka-Sikora, Obraz siebie – struktura „Ja” u osób z diagnozą Anoreksja nervosa, Sztuka Leczenia, 2(9)/2003, s. 51-58.
 15. M. Znajmiecka-Sikora, Charakterystyka obrazu siebie, Psychologia – Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 1 [31]/2003, s. 85 – 96.
 16. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, M. Kaflik-Pieróg M, Nieśmiałość – doniesienie wstępne z badań, Psychologia – Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 1 [31]/2003, s. 97-108.
 17. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, M. Kaflik-Pieróg, Nieśmiałość – określenie zjawiska oraz doniesienie wstępne z badań, Psychologia radzenie sobie ze stresem – Zeszyty Naukowe Wyższej szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi 1 [21]/2002, s. 99-110.
 18. M. Znajmiecka-Sikora, M. Kaflik-Pieróg, Stres, Forum Edukacji – Pismo Nauczycieli i Menedżerów Oświaty 4/2002.
 19. M. Znajmiecka-Sikora, M. Kaflik-Pieróg, Czy należy bać się konfliktu, Forum Edukacji – Pismo Nauczycieli i Menedżerów Oświaty 2/2002.
 20. M. Znajmiecka-Sikora, M. Kaflik-Pieróg, Oblicza stresu, Nasze sprawy – biuletyn informacyjny pracowników ratownictwa medycznego 07/2001.
 21. M. Znajmiecka-Sikora, M. Kaflik-Pieróg, Być sobą, Forum Edukacji – Dwumiesięcznik Nauczycieli i Menedżerów Oświaty 4/2001.
 22. M. Znajmiecka-Sikora, M. Kaflik-Pieróg, Jak mówić? Jak słuchać?, Forum Edukacji – Dwumiesięcznik Nauczycieli i Menedżerów Oświaty 1/2001.
 23. M. Znajmiecka-Sikora, M. Kaflik-Pieróg, Spotkanie z psychologiem, Forum Edukacji – Dwumiesięcznik Nauczycieli i Menedżerów Oświaty nr 1/2001.
 24. M. Znajmiecka-Sikora, L. Godzwon, Obraz siebie młodzieży na podstawie przeprowadzonych badań, Zeszyty naukowe „WSHE”, tom 9, zeszyt 3, Włocławek 2001, s. 209-217.
 25. M. Znajmiecka-Sikora, Program Bądź sobą, Włocławski Biuletyn Oświatowy 11-12/1998.
 26. M. Znajmiecka-Sikora, Zadania psychologa w szkole, Biuletyn Włocławskiego Kuratora Oświaty, 1-2/1996.
 27. B. Kędzierska, M. Znajmiecka-Sikora, Młodzież jako kreator własnego zdrowia – struktura obrazu siebie w okresie późnej adolescencji a postawy wobec własnego zdrowia – przegląd literatury, Sztuka Leczenia, 2/2004, 31-37.